Rondom 't Torentje - Logo

Nieuwsblad voor Langenboom

Rondom 't Torentje - lijn

Home | Geschiedenis

Allereerst in het kort de geschiedenis van Rondom 't Torentje:
Op 1 februari 1967 verscheen Rondom 't Torentje voor het eerst in Langenboom. De bedoeling was dat het blad tweemaandelijks (gratis) zou verschijnen: huis aan huis. De Paters Passionisten te Mook drukten die eerste uitgaven. Maar al gauw legde financiële ademnood het blad, na de derde editie, plat. Door een gulle donor (300 gulden!) werd in april 1968 een nieuwe start gemaakt. Gratis huis aan huis verspreiden bleek niet haalbaar, zodat de inwoners van Langenboom verzocht werd om abonnementsgeld te betalen. Met uitzondering van de maand augustus (vakantie) verschijnt Rondom 't Torentje nu maandelijks. En de oplage ligt al zo'n dertig jaar op 650.

Abonnee worden? We hebben onze prijzen sinds de overgang van de gulden naar de euro niet meer verhoogd!!
Per jaar: bij automatische incasso: €13,61
Zonder automatische incasso: € 15,00
Woont u buiten Langenboom, dan kunt u postabonnee worden:
Per jaar: bij automatische incasso: € 20,42
Zonder automatische incasso: €22,50
Wilt u een artikel aanleveren, abonnee worden of een advertentie plaatsen? Dat kan via email:

IBAN:
Regiobank NL54 RBRB 0989 5790 93
Rabo NL24 RABO 0126 9017 16
t.n.v. Stichting Rondom 't Torentje Langenboom
Rondom 't Torentje - lijn